Checklist bàn giao kết quả SEO từ khóa, SEO tổng thể