3 Cách đăng ký tên miền hoàn toàn MIỄN PHÍ

Trong số bài viết ngày hôm nay, seoviet.vn sẽ hướng dẫn bạn cách đăng ký tên miền thật nhanh và chính xác nhất. Mời bạn cùng theo dõi nhé. 

Xem thêm: Thông tin liên quan tới tên miền

1. Hướng dẫn chi tiết cách đăng ký tên miền hoàn toàn miễn phí 

Cách đăng ký tên miền

1.1. Thực hiện nhận đăng ký tên miền miễn phí ở Hostinger

Với hostinger, bạn hoàn toàn có thể đăng ký cho mình một tên miền mới, miễn phí vì đang được ưu đãi. Hãy chọn 1 trong những đầu TLDs sau:

.online

.tech

.site

.store

.website

.space

Lưu ý: Những tên miền chỉ miễn phí năm đầu sử dụng. Thời gian sau đó bạn cần thanh toán phí để gia hạn hoặc nếu không muốn cần phải hủy tên miền đó đi. 

1.2. Thực hiện đăng ký tên miền miễn phí khi mua gói web hosting

Khi bạn mua trọn gói web hosting với thời hạn từ 1 năm trở lên thì bạn sẽ được đăng ký tên miền miễn phí năm đầu tiên. Bởi lẽ, website muốn hoạt động được thì phải có đồng thời cả tên miền lẫn web hosting. 

Một số tên miền quan trọng, hay được mọi người dùng là:

 • .com
 • .xyz
 • .net
 • .online
 • .info
 • .store
 • .website
 • .space
 • .site
 • .tech

1.3. Dùng subdomain miễn phí

Bạn cũng có thể nhận tên miền mà không mất bất kỳ khoản chi phí nào chỉ bằng cách đăng ký subdomain. 

Subdomain mặc định dạng:

Cách đăng ký tên miền 1

2. Thủ tục đăng ký tên miền và dùng tên miền thế nào?

2.1. Thủ tục đăng ký tên miền 

Thủ tục đăng ký tên miền tại lãnh thổ Việt Nam được quy định như sau:

– Việc đăng ký phải thông qua website http://www.nhadangky.vn.

– Nội dung tên miền phải tuân thủ những điều sau đây: 

Nội dung đi ngược lại với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

 • Nội dung xâm hại đến an ninh quốc gia hoặc xâm hại đến toàn vẹn lãnh thổ.
 • Nội dung xâm hại đến truyền thống và lợi ích đất nước.
 • Nội dung xúi giục bạo loạn hoặc gây mâu thuẫn giữa các dân tộc, xâm hại đến sự đoàn kết các dân tộc.
 • Nội dung vi phạm chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tuyên truyền mê tín dị đoan.
 • Nội dung gây tin đồn nhằm xâm hại đến trật tự xã hội hoặc ổn định xã hội.
 • Nội dung tuyên truyền, phát tán văn hóa phẩm đồi trụy, khiêu dâm, cờ bạc, bạo lực.
 • Nội dung xúc phạm, phỉ báng người khác hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể khác.
 • Những nội dung khác bị pháp luật cấm.

– Tên miền là tên gọi của tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước chỉ dành cho tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước. Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ. Tổ chức, cá nhân khác không phải là đối tượng nêu trên không được đăng ký, sử dụng các tên miền này.”

Hồ sơ đăng ký

– Với tổ chức: 

+ Về chủ thể: Tên, địa chỉ, hộp thư điện tử, số điện thoại.

+ Về người quản lý: Tên người quản lý, địa chỉ.

+ Về máy chủ DNS chuyển giao cho tên miền. 

– Với cá nhân: 

+ Thông tin về chủ sở hữu: Tên, ngày/tháng/năm sinh, CMND, địa chỉ, số điện thoại. 

+ Thông tin về máy chủ DNS chuyển giao các tên miền. 

Cách đăng ký tên miền 2

2.2. Cách dùng và quản lý tên miền 

Theo thông tư số Thông tư 24/2015/TT-BTTTT của Bộ Thông Tin và Truyền thông, cách dùng và quản lý tên miền cần tuân theo: 

“a. Trách nhiệm của chủ thể đăng ký sử dụng tên miền

– Phải hoàn toàn tuân thủ theo đúng các quy định về “Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đăng ký sử dụng tên miền” tại Thông tư số 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

– Chủ thể đăng ký sử dụng tên miền có nghĩa vụ quản lý và theo dõi thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền đã đăng ký:

 • Các thông tin về tình trạng hoạt động, thời hạn hiệu lực của tên miền được công bố thường xuyên trên Website của VNNIC tại địa chỉhttp://www.tenmien.vn
 • Trong mọi trường hợp, tên miền không tiếp tục nộp phí duy trì khi đến hạn đều bị tự động tạm ngừng và thu hồi theo quy định.

b. Sử dụng tên miền đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước:
– Các cơ quan Đảng, Nhà nước phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và lưu giữ thông tin trong các máy chủ có địa chỉ IP ở Việt Nam đối với trang thông tin điện tử chính thức của mình.

– Tổ chức Đảng, cơ quan Nhà nước có trách nhiệm đăng ký giữ chỗ với Trung tâm Internet Việt Nam để bảo vệ tên miền là tên gọi của tổ chức mình.

c. Sử dụng tên miền cấp 2 của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp
Ngoài việc sử dụng các tên miền cấp 2 dưới .VN cho nhu cầu mạng nội bộ của mình, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp muốn cấp tên miền cấp 3 dưới tên miền cấp 2 của mình cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet cần phải tuân thủ các quy định sau:

– Phải đăng ký và được Trung tâm Internet Việt Nam lựa chọn là Nhà đăng ký tên miền ”.vn” .

– Phải đăng ký với Trung tâm Internet Việt Nam tên miền cấp 2 nào sẽ dùng để cấp các tên miền cấp 3 cho mục đích kinh doanh hoặc cho khách hàng sử dụng dịch vụ Internet.

– Tuân thủ các quy định hướng dẫn quy trình nghiệp vụ quản lý tên miền .vn do Trung tâm Internet Việt Nam ban hành.

– Thực hiện nghiêm túc việc thu phí, lệ phí đăng ký, duy trì hàng năm các tên miền cấp 3 này theo quy định của Bộ Tài chính, nộp đầy đủ các khoản khí, lệ phí này về Trung tâm Internet Việt Nam và được hưởng hoa hồng theo quy định cụ thể trong Hợp đồng phát triển tên miền.

d. Thay đổi thông tin tên miền
– Trong quá trình sử dụng, khi có nhu cầu thay đổi thông tin về máy chủ DNS chuyển giao của tên miền, chủ thể phải đăng ký các thay đổi đó với Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền của mình và thực hiện quy trình thay đổi thông tin tên miền theo hướng dẫn của Nhà đăng ký trước khi tên miền được khai báo kích hoạt thay đổi.

– Khi thay đổi tên gọi của các cơ quan, tổ chức hoặc các thông tin dùng để liên hệ như địa chỉ liên hệ, điện thoại, fax, hộp thư điện tử, giấy chứng minh nhân dân thì cơ quan, tổ chức, cá nhân phải thông báo ngay cho Nhà đăng ký tên miền “.vn” đang quản lý tên miền của mình biết để đảm bảo thông tin chính xác cho việc thực hiện thủ tục duy trì tên miền. Khi nhận được các thông tin thay đổi, Nhà đăng ký tên miền ”.vn” có trách nhiệm cập nhật các thông tin thay đổi đó vào cơ sở dữ liệu khách hàng của mình và cập nhật các thông tin thay đổi đó về VNNIC.

e. Chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền
– Chủ thể đăng ký tên miền có quyền lựa chọn việc đăng ký, duy trì tên miền qua các Nhà đăng ký tên miền ”.vn”. Trong trường hợp cần thiết, chủ thể đăng ký tên miền có thể lựa chọn chuyển đổi sang nhà đăng ký tên miền “.vn” mới.

– Khi chủ thể đăng ký tên miền có yêu cầu chuyển đổi, ngoại trừ việc chủ thể đăng ký tên miền vi phạm các điều kiện thoả thuận đã thống nhất cam kết với Nhà đăng ký cũ tại thời điểm đăng ký tên miền dẫn đến hai bên phải giải quyết dứt điểm trước khi đồng ý chuyển đổi; Nhà đăng ký tên miền cũ không được gây khó khăn cho chủ thể đăng ký tên miền và không được thu bất kỳ một khoản lệ phí nào trái với quy định của nhà nước cho việc chuyển đổi này.

– Để thực hiện việc chuyển đổi Nhà đăng ký quản lý tên miền, chủ thể đăng ký cần phải hoàn tất các thủ tục sau:

 • Phải đã lựa chọn được một Nhà đăng ký tên miền ”.vn” mới để thực hiện việc duy trì tên miền trong thời gian tiếp theo.
 • Nộp về Nhà đăng ký tên miền ”.vn” mới hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký tên miền theo quy định của Nhà đăng ký tên miền “.vn” mới. Đảm bảo hồ sơ chuyển đổi nhà đăng ký tên miền có xác nhận đồng thuận chuyển đổi của Nhà đăng ký tên miền “.vn” cũ hoặc văn bản đồng thuận cho chuyển đổi của Nhà đăng ký tên miền “.vn” cũ.
 • Sau khi chủ thể tên miền đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, Nhà đăng ký tên miền “.vn” mới gửi yêu cầu chuyển đổi về Trung tâm Internet Việt Nam để thực hiện chuyển đổi nhà đăng ký quản lý tên miền. Phí duy trì tên miền đã nộp sẽ được kế thừa.

– Tên miền sẽ không được chuyển đổi Nhà đăng ký trong các trường hợp sau:

 • Tên miền đang có tranh chấp, vi phạm và đang trong quá trình giải quyết tranh chấp hoặc xử lý vi phạm.
 • Tên miền hết thời hạn sử dụng, đang trong giai đoạn gia hạn nộp phí (tối đa không quá 20 ngày liên tục kể từ khi tên miền hết thời hạn sử dụng).”

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về: 3 Cách đăng ký tên miền hoàn toàn miễn phí. Hy vọng rằng, bạn sẽ có thêm các kiến thức hay, hợp lý sau khi đọc xong bài viết này. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *